Karwan Plans


پلان استراتیژیک پوهنتون کاروان از سال 1395 تا1400

انجام فعالیت های کنترول صحت برای محصلان

فعالیت های اولیه کنترول صحت در هر نهاد تحصیلی نیاز مبرم است. هر نهاد تحصیلی به منظور جلو گیری از شیوع مرض های گوناگون باید مرکزی را ایجاد کند و از طریق آن هم برای محصلان و کارمندان مشوره های کنترول صحت را ارایه بفرماید و از جانب دیگر هرگاه محصل یا کارمندی از ناحیه های مختلف آسیب صحی می بیند، تا رسیدن به مراکز صحت و درمانی با استفاده از کمک های اولیه وضعیت صحی مریض را کنترول نسبی نماید. بنا بر این کاروان در پلان استراتژیک خویش ایجاد یک مرکز صحی ویا انجام فعالیت های کنترول صحت را در پلان استراتژیک خویش می گنجاند.

ایجاد مراکز روان درمانی برای محصلان

معلومات ابتدایی ما نشان می دهد که اختلال اضطراب پس از صدمه روحی، در سطوح مختلف مشکلات صحت روانی بیش از 40 فیصد محصلان را متاثیر ساخته است و این در میان دختران بیشتر دیده شده است که از طریق ترک تحصیل، گوشه نشینی، غیر حاضری و حتا خود کشی تبارز کرده است و وزارت محترم صحت هم مریضان که از صحت روانی رنج می برد بیش از دو ملیون اعلان کرده است. بر همگان هویداست که مسایل از قبیل جنگ، تعصبات، عقب مانی اجتماعی، مشکلات اقتصادی و نابرابری های جنسیتی و عوامل دیگر در شیوع امراض روانی افراد جامعه همکاری کرده است که نیاز مبرم دارد تا از طریق عرضه خدمات صحی و مخصوصاً روان درمانی این عایله از افراد جامعه برچیده شود.

کاروان برای از بین بردن یا دست کم تشخیص و درمان امراض روانی در پلان استراتژیک خویش ایجاد مرکز روان درمانی را ایجاد می کند و بر آن کارمندان و داکتران روانشناس را استخدام می نماید. گرچند اکنون هم در نهاد تحصیلی کاروان برنامه های مشاوره روانی برای محصلان اخذ می شود؛ اما در آینده بر ایجاد مرکز مشخص روان درمانی توجه می شود.

ایجاد انگیزه یکدیگر پذیر، تعاون و همدلی در میان محصلان

مسئله تعصب و بروز انگیزه های تعصب آمیز همواره در وطن ما دست کم گرفته شده است. همیشه افراد عادی جامعه در کارهای روزمره و مراودات خود با هیچ قوم و مذهب و دین و زبان یکدیگر مشکل ندارند. همه افراد عادی جامعه در کنار یگدیگر زندگی مسالمت آمیزی دارند و نشانه های تعصب و دفع یکدیگر و تحقیر و توهین قومی، زبانی، مذهبی و رسم و رواجی دیده نمی شود؛ اما اکثرن دیده شده است که فارغ التحصیلان پوهنتون ها هستند که یکدیگر نپذیرند و تعاون و همدلی و همفکری را در خود جای نمی دهند. اینجاست تعصب شروع می شود و بر فرهنگ و رسم و زبان یکدیگر تعارض صورت می گیرد.

حال نهاد های تحصیلی باید در میان فارغ التحصیلان خود از هر راه ممکن انگیزه های یکدیگر پذیری، تعاون و همدلی را ایجاد و فرهنگ زندگی مسالمت آمیز را بر فارغ التحصیلان شان بیاموزند تا باشد که در ایجاد جامعه سالم و عاری از تعصب گام مثبتی برداریم. کاروان نیز در اولویت های کاری خویش مبارزه با تعصب و ایجاد انگیزه های یکدیگر پذیری و تعاون و همدلی را قرار داده و بر این مسئله توجه ویژه دارد.

رهنمایی محصلان تازه ورود

برای درک بهتر محصلان تازه وارد به نهاد تحصیلی نیاز است از طریق چاپ کتاب یا بسته های معلوماتی تما برنامه های نهاد تحصیلی را برای تازه ورودان بیاموزیم تا محصلان که جدید در نهاد تحصیلی جذب می شوند بدانند که در چی و چگونه نهاد تحصیلی درس خویش را ادامه می دهد. برای این منظور تا رسیدن سال 1400 که آخرین مهلت پلان استراتژیک این نهاد می باشد حد اقل یک کتلاک یا کتاب رهنمایی محصلان را به دست نشر می سپارد که از طریق آن محصلان تازه ورود را رهمایی کند.

آموزش نحوه های مدیریت و رهبری محصلان در هنگام فراغت

در افغانستان معمول شده است که کار و وظیفه نهاد های تحصیلی تنها همین است که محصلان را تنها در رشته های مخصوص خود آموزش و از برنامه آموزشی خود فارغ دهند و تمام؛ اما برای انجام وظیفه بهتر نیاز است پیش از ورود به مرحله انجام وظیفه فارغ التحصیلان باید موارد مقدماتی رهبری و مدیریت را آگاهی داشته باشند تا به محض ورود به فضای کاری احساس نفهمی و نابلدی نکنند. از این رو کاروان در نظر دارد علاوه بر تطبیق کریکولم برنامه های مدیریت و رهبری و مخصوصاً مدیریت خودی و رهبری خودی را ایجاد کند و بر محصلان آموزش دهد.

ارایه خدمات لیله و جمنازیوم برای محصلان

خدمات لیلیه و کفتریا و جمنازیوم از نیاز های ضروری هر نهاد تحصیلی است و عناصر اولیه هر نهاد تحصیلی حساب می شود؛ این نهاد تحصیلی کفتریای خود را از بدوی تاسیس نهاد با خود ایجاد کرده است؛ اما در سال های نخستین تطبیق این پلان خدمات لیلیه که زمین آن خریداری شده و در حال ساخت و ساز است را عرضه می کند و جمنازیوم ورزشی را نیز با امکانات عالی فراهم می کند.

آموزش نحوه های کاریابی برای محصلان

نحوه های کاریابی و کار آموزی در میان فارغ التحصیلان از طریق ارایه کنفرانس های آموزشی آموزش داده شده است؛ اما چون همه می دانند که کار یک نهاد تحصیلی تنها با فارغ دادن به آخر نمی رسد؛ بلکه در عرصه استخدام افراد نیز توجه ویژه مبذول داشته باشد. بنا بر این نهاد تحصیلی کاروان عملکرد ویژه یی را برای استخدام فارغ التحصیلان خود در رشته های مورد نظر پیشه می کند تا تمام فارغ التحصیلان خود را در جا های مناسب استخدام نماید.

رعایت توازن جنسیتی و ایجاد مرکز جندر در سطح پوهنتون

در افغانستان همیشه دسترسی به تحصیلات عالی برای قشر اناث به چالش ها و موانع زیادی روبرو است که می شود مهم ترین موانع که سد راه پیشرفت زنان موجود است، تعبیر ناسالم از آموزه های دینی، نبود امنیت مناسب، فقر جنسیتی، عدم آگاهی خود زنان و نداشتن اعتماد به نفس از طرف بانوان را می شود علت های عقب مانی و نابرابری زنان محسوب کرد. کاروان با توجه به مشکلات که سد راه پیشرفت زنان می شود در رشته های معیین و رشته های مورد علاقه زنان فیصدی سهم زنان را هم در بخش استخدام و هم در بخش جذب افزایش می دهد و علاوه بر آن با سروی ها و انجام پروژه های تحقیقی چالش های نابرابری جنسیتی را تشخیص می کند و جهت رفع آن نیز اقدام جدی را انجام خواهد داد و نیز در سطح نهاد تحصیلی مرکز جندر را فعال ساخته از طریق آن توازن جنسیتی را رعایت می کند. مشخصاً در پلان استراتژیک خود برای رعایت توازن جنسیتی موارد ذیل را می کنجاند:

  1. تشخیص چالش های جنسیتی و ارایه راه های حل آن
  2. ایجاد فرصت های مناسب برای جذب محصلان اناث
  3. استفاده حق 35 فیصد زنان در استخدام
  4. ایجاد کنفرانس ها و کورس های آموزشی مخصوص بانوان

ایجاد سیستم آموزش محصلان از راه دور

اگر وزارت محترم تحصیلات عالی ایجازه دهد تا تحصیلات غیر حضوری و یا تحصیل از راه دور را در افغانستان ایجاد نمایم؛ زیرا در ایجاد تحصیلات از راه دور فرصت های گوناگون و کم هزینه را برای مشوقان تحصیلات عالی ایجاد می کند؛ علاوه بر آن یکی از مشکلات فراگیری تحصیل در وطن ما مخصوصاً افرادی که در ولایات یا روستا های دورافتاده زندگی می کنند ویا هم مشوقان تحصیل که از جمع بانووان هستند و ایجازه تحصیل را به خارج از ولایت شان ندارند ویا هم کسانی که از طرف روز مصروف انجام وظیفه هستند یا معلولیت دارند و قادر به آمدن به مرکز نیستند، نمی توانند به تحصیلات عالی راه پیدا نمایند و کسب علم و اخذ فیض نمایند. با ایجاد آموزش از راه دور یا آموزش غیر حضوری می توانیم فرصتی را ایجاد کنیم که تحصیلات در جامعه همگانی گردد.

در صورت کسب جواز از وزارت محترم تحصیلات عالی، کاروان آمادگی آن را دارد که تا سال 1400 تسهیلات آموزش از راه دورِ حد اقل یک برنامه تحصیلی یا یک پوهنځی را فراهم نماید و عملاً آموزش از راه دور را چه در داخل کشور و چه در خارج فعال نماید.

اخذ امتحان محصلان از طریق انترنت و سافت ویرهای مشخص

شکایت های تقلب در امتحان یا فراهم بودن زمینه های نقل در هنگام اخذ امتحان نیاز آن می افتد که روش های نوین اخذ امتحان را در افغانستان تجربه نمایم. این امر از طریق ایجاد سافت ویرهای اخذ امتحان، یا امتحان آنلاین یا استفاده تسهیلات الکترونیکی مشابه به آن را در هنگام اخذ امتحان به کار بریم تا شکایت های تقلب در امتحان، دسترسی عواطف شخصی استاد در هنگام نمره دهی و نمره دهی غیر عادلانه مرفوع گردد و سیستم شفاف نمره دهی و اخذ امتحان رعایت گردد.

پوهنتون کاروان حد اقل سیستمی را قصد دارد ایجاد کند که در آن امتحانات این پوهنتون از طریق آن کنترول گردد و محصلان کاروان با اطمینان ویژه آماده به امتحان باشند و هر کس صاحب حق و نمره خود گردد.

ایجاد سیستم آگاهی دهی واحد و مشخص برای محصلان نهاد تحصیلی

گرچند کاروان از چندی به این سو ایمیل آدرس های مشخصی را برای اطلاعات و هماهنگی کاری ایجاد کرده است و از طریق شبکه اجتماعی و وب سایت نیز هر نوع آگاهی به اطلاع محصلان و کارمندان رسانیده می شود؛ اما این امر در صورت نداشتن انترنت و پول کافی دست‌یافتنی نیست و محصلین یا کارمندان که دارای مشکلات اقتصادی هستند نمی توانند از این اطلاعات به خوبی استفاده کنند. پوهنتون کاروان سیستم آگاهی دهی را تقویت می بخشد و از طریق سافت ویر های مشخص یا اخذ سیمکارت های بی مصرف و ایمیل آدرس های که بدون انترنت اطلاعات به یکدیگر رسانیده شود ویا از طریق سیستم خوب آگاهی دهی دیگری، سهولت را برای هماهنگی و ارتباط بیشتر محصلان و کارمندان به کاروان ایجاد و از آن حمایت می کند و گسترشش می دهد.

ایجاد سیستم ثبت درس استاد جهت سهولت آموزش محصلان

سیستم ثبت درس استاد در جریان تدریس مزایای زیادی دارد که نیاز به بازگفتن نیست. کاروان از این سیستم استفاده می کند؛ اما نه به گونه انکشاف یافته. در پوهنځی کمپیوتر ساینس همه درس های استادان از آغاز تا آخر ثبت می گردد؛ اما کاروان در نظر دارد که سیستم درس استادان نهاد تحصیلی خویش را به گونه یی عیار سازد که درس استاد از آغاز تا پایان به گونه صوتی یا تصویری ثبت گردد؛ در وقت ضرورت به شاگردانی که به درس حاضر نبودند یا در همان مضمون چانس خورده و یا از امتحان بازمانده اند تسلیم داده شود. با ارایه این سهولت کاروان سیستم کنترول و بایگانی درس استادان خود را برای بار اول در افغانستان ایجاد و آن را انکشاف می دهد.

فعال سازی تلویزیون آموزشی برای بهتر شدن یادگیری محصلان

در حال حاضر کاروان برای آموزش و اطلاع رسانی امکانات رادیوی آموزشی خود را فراهم کرده است که در آینده نزدیک پخش و نشر موارد آموزشی از طریق رادیو را تجربه می کند و تاثیر گذاری آن را بالای نحوه های آموزش مثبت می داند. برای پخش و نشر موارد آموزشی ایجاد تلویزیون آموزشی کاروان را در وضعیت کنونی لازم دانسته و بر تجهیز و فعال سازی آن اهتمام می ورزد.

ازدیاد بسته (پکیج) انترنت برای محصلان

تدریس بدون انترنت و عدم استفاده آن در تدریس، تحقیق و فناوری تاثیر گذاری چندانی ندارد. از این رو انترنت جز ضروریات یک نهاد تحصیلی است که خوشبختانه در حال حاضر کاروان از انترنت نه ام بی در ثانیه استفاده می کند که برای (691) محصل و (55) کارمند کافی می باشد. بدون شک با افزایش کارمندان و محصلان در این نهاد تحصیلی، پکیج انترنت نیز افزایش داده می شود و نیازمندی های محصلان و کارمندان خود را رفع می نماید.

ایجاد کتابخانه دیجیتلی برای محصلان

در جهان معاصر کتابخانه فزیکی نقش خود را آهسته آهسته به کتابخانه آنلاین یا دیجیتلی داده است و از کتابخانه دیجیتلی محصلان و افراد با سواد جامعه نسبت به کتابخانه فزیکی بیشتر استفاده می کنند. جوانان کشور ما نیز در روز های اخیر استفاده از کتابخانه دیجیتلی را نسبت به کتابخانه فزیکی ترجیح داده اند؛ زیرا امروز بیشتر جوانان کشور ما از تلفون های هوشمند استفاده می کنند که در یک تلفون می شود هزاران جلد کتاب را با خود بدون وزن و جای زیاد حمل کنند و در اوقات فراغت از آن استفاده بهینه را ببرند. بدین منظور کاروان در کنار کتابخانه فزیکی، کتابخانه دیجیتلی را به نام "کتابتون" فعال ساخته است که در آن صد ها جلد کتاب مورد نیاز محصلان جای گزین شده است. کاروان کتابخانه دیجیتلی خود را انکشاف می دهد و از مجموع کتاب های دیجیتلی موجود و کتاب های دیگر یک سافت ویری با کیفیت را ایجاد می نماید و در اختیار محصلین خود قرار می دهد.

پلان تطبیقی

شماره

فعالیت ها

هدف

زمان بندی

   

1396

1397

1398

1399

1400

1

انجام فعالیت های کنترول صحت برای محصلان

حمایه، تشویق و ترغیب فعالیت های محصلان

 

 

 

 

 

2

ایجاد مراکز روان درمانی برای محصلان

 

 

 

 

 

3

ایجاد انگیزه یکدیگر پذیر، تعاون و همدلی در میان محصلان

 

 

 

 

 

4

رهنمایی محصلان تازه ورود

 

 

 

 

 

5

آموزش نحوه های مدیریت و رهبری محصلان در هنگام فراغت

 

 

 

 

 

6

ارایه خدمات لیله و جمنازیوم برای محصلان

 

 

 

 

 

7

آموزش نحوه های کاریابی برای محصلان

 

 

 

 

 

8

رعایت توازن جنسیتی و ایجاد مرکز جندر در سطح پوهنتون

 

 

 

 

 

9

ایجاد سیستم آموزش محصلان از راه دور

 

 

 

 

 

10

اخذ امتحان محصلان از طریق انترنت و سافت ویرهای مشخص

 

 

 

 

 

11

ایجاد سیستم آگاهی دهی واحد و مشخص برای محصلان نهاد تحصیلی

 

 

 

 

 

12

ایجاد سیستم ثبت درس استاد جهت سهولت آموزش محصلان

 

 

 

 

 

13

فعال سازی تلویزیون آموزشی برای بهتر شدن یادگیری محصلان

 

 

 

 

 

14

ازدیاد بسته (پکیج) انترنت برای محصلان

 

 

 

 

 

15

ایجاد کتابخانه دیجیتلی برای محصلان

 

 

 

 

 

 

Partners:


CONTACT US

KARWAN UNIVERSITY
END OF KABUL UNIVERSITY ROAD,
KABUL, AFGHANISTAN
+93786 000 177
+93786 000 277
info@karwan.edu.af

CONNECT

LIBRARY
Current Student
STAFF LOGIN
CERTIFICATE
VERIFICATION
LOCATION MAP